Portal miłośników polskich szlaków wodnych

Bytom Odrzański

Tel.: 600 353 227

Dziesięć miejsc do cumowania jachtów i łodzi przy wygodnym pomoście pływającym.

Pirs dla statków żeglugi pasażerskiej.

Sanitariaty typu TOI TOI, zlokalizowane przy ul. Nadbrzeżnej ( 2 szt.) oraz ul. Spacerowej (2 szt.), podłączone do kanalizacji sanitarnej w odległości 10 m i 50 m od pomostu.

Miejsce poboru wody dla jednostek pływających: Zawór czerpalny ze złączką do węża umiejscowiony jest na nabrzeżu w pobliżu punktu pompowego, w szafce wyposażonej w zamek. - W odległości 20 m.

Pompowy punkt do opróżniania zbiorników ściekowych (wyposażony w bezobsługową, zautomatyzowaną stację do naliczania ilości pobranych jednostek użytkowych) znajduje się w odległości 10 m - w pobliżu punktu poboru wody,

Punkt poboru prądu dla jednostek pływających w odległości 20 m

Śmietniki kontenerowe na odpadki segregowane w odległości 10 m.

Slip. Można wodować łódź na przyległej, nieczynnej już przystani promowej. Łagodny, utwardzony zjazd do wody. Wyciągarka silnikowa, przeznaczona do wyciągania z rzeki jednostek pływających o łącznej masie wraz z wózkiem kołowym do 5500 kg.

Teren oświetlony, objęty monitoringiem. Nie jest w inny sposób dozorowany. W 2012 roku Gmina opracuje projekt techniczny ogrodzenia pomostu pływającego.