The Great Wielkopolska Loop (Wielka Pętla Wielkopolski)

Der Große Wasserrundweg von Großpolen 

La grande boucle de Grande-Pologne

Wielka Pętla Wielkopolski

Warta – waterway, Warthe – Warsserstrasse, Warta - voie navigable, Droga wodna Warty

Ślesiński, Górnonotecki and Bydgoski Channel; Ślesiński, Górnonotecki und Bydgoski Kanal; Ślesiński, Górnonotecki et Bydgoski-canal; Kanał Ślesiński, Górnonotecki i Bydgoski

Notec river; Notte; rivière Notec; Noteć

 

The Great Wielkopolska Loop is an inland waterway that is almost 700 km long. It stretches from Santok and the Warta river to the out- skirts of Bydgoszcz via the Noteć river through Czarnków and Nakło, and then from there to the Górnonotecki Canal (Kanał Górnonotecki), Lake Gopło and the Ślesiński Canal (Kanał Ślesiński) and to Konin. Then, the route goes via the Warta river through Poznań and Międzychód to Santok, where the Warta meets the Noteć. This is one of the most important water routes in Poland. It is also one of very few routes that can be done from start to finish by a boat with a scantling draft greater than 30 cm.
 
Der Große Wasserrundweg von Großpolen ist eine Binnenwasserstraße mit knapp 700 km, die auf der Warthe in der Stadt Zantoch beginnt und anschließend entlang der Netze über die Orte Czarnikau (poln. Czarnków) und Nakel (poln. Nakło) bis in die Vorstadt von Bromberg (poln. Bydgoszcz) führt. Von hier aus setzt man die Reise über den Obernetze- Kanal (poln. Kanał Górnonotecki), den Goplosee (poln. Jezioro Gopło) und den Ślesiński-Kanal (poln. Kanał Ślesiński) bis nach Konin fort. Die Wasserroute verläuft dann weiter auf der Warthe durch Posen und Birnbaum (poln. Międzychód) bis zur Stadt Zantoch, in der die Netze einmündet. Es ist eine der wichtigsten Routen unter den polnischen Wasserstraßen und gleichzeitig eine von wenigen, die man auf der gesamten Strecke mit Wasserfahrzeugen mit einem Tiefgang von mehr als 30 cm befahren kann.
 
La grande boucle de Grande-Pologne est un itinéraire de navigation de près de 700 kilomètres de long partant de Santok sur la Warta, suivant ensuite la Noteć en passant par Czarnków et Nakło dans les faubourgs de Bydgoszcz, le canal de la Haute-Noteć, le lac Gopło et le canal de Ślesin, et aboutissant à Konin. L’itinéraire se poursuit ensuite en suivant la Warta, par Poznań et Międzychód, jusqu’à Santok où la Warta et la Noteć se rejoignent. C’est l’un des itinéraires les plus importants des voies de navigation polonaises, et en même temps l’un des rares dont tout le parcours soit praticable pour les embarcations à tirant d’eau de plus de 30 cm.
 
Wielka Pętla Wielkopolski to szlak żeglugi śródlądowej o długości prawie 700 km, prowadzący z Santoka nad Wartą, następnie Notecią przez Czarnków i Nakło na przedmieścia Bydgoszczy, skąd Kanałem Górnonoteckim przez jezioro Gopło i Kanał Ślesiński do Konina. Następnie szlak prowadzi Wartą z przez Poznań i Międzychód do Santoka, w którym Warta łączy się z Notecią. Jest to jeden z najważniejszych szlaków na polskich drogach wodnych. Jednocześnie jest to jeden z niewielu szlaków, który w całości można pokonać jednostkami o zanurzeniu większym, niż 30 cm.
 
TOMASZ MAJOR
WWW.TOMASZMAJOR.COM
 
This guide contains an outline and detailed mileage, as well as useful tips for cruising. 
Der Reiseführer enthält detaillierte Angaben und Abbildungen sowie praktische Tipps.
Le guide comprend une carte et un kilométrage détaillé, ainsi que des considérations pratiques sur la navigation.
Przewodnik zawiera schemat i szczegółowy kilometraż, a także praktyczne wskazówki.

 

52 strony, format: 12,5 cm x 20,5cm

 

Cena publikacji: 89zł + koszty przesyłki

Zamówienie The Great Wielkopolska Loop (Wielka Pętla Wielkopolski)

Dane do wysyłki i faktury
Zamówienie
Przesyłka
PLN
PLN
Dane do przelewu zostaną przesłane automatycznie wraz z potwierdzeniem zamówienia na podany poniżej email.
Dodatkowe informacje
Regulmin
Zgoda
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest EUROPA CROSS BORDER SERVICES LTD. SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą 00-685 Warszawa, ulica Poznańska 21 lok 48.