The Żuławy Loop and the Elblaski Channel

Weichsel-Werder-Ring und der Oberländische Kanal (Elblaski Kanal)

Le nœud des Żuławy et le Elblaski canal

Pętla Żuławska i Kanał Oberlandzki (Kanał Elbląski)

Nogat river, Nogat – Warsserstrasse, Nogat - voie navigable, Droga wodna Nogatu

Elbląg river, Fluss Elbląg, Elbląg rivière, Rzeka Elbląg

Szkarpawa river, Szkarpawa-Fluß, Szkarpawa-rivière, rzeka Szkarpawa

Vistula river, Weichsel, Vistule, Wisła

 

The Żuławy Loop is a very attractive waterway connecting the Vistula, Martwa Wisła, Szkarpawa, Wisła Królewiecka, Nogat, Wisła Śmiała, Święta – Tuga and Motława rivers, the Jagielloński Canal (Kanał Jagielloński), the Elbląg and Pasłęka rivers, and the Vistula Lagoon. Depending on the route, the route is about 150-175 km long, and all of the waterways in the region account for just over 300 km.


Der Weichsel-Werder-Ring ist eine besonders attraktive Wasserstraße, die das Fahrwasser der Weichsel, der Toten Weichsel (poln. Martwa Wisła), der Elbinger Weichsel, der Königsberger Weichsel (poln. Wisła Królewiecka), der Nogat, der Kühnen Weichsel (poln. Wisła Śmiała), der Tiege (poln. Święta – Tuga), der Mottlau (poln. Motława), des Jagiellonenkanals (Kanał Jagielloński) und der Flüsse Elbing (poln. Elbląg) und Passarge (poln. Pasłęka) wie auch des Frischen Haffs (poln. Zalew Wiślany) verbindet. Der Ring selbst umfasst je nach ausgewählter  oute
ca. 150- 175 km und alle Wasserstraßen dieser Region sind etwas mehr als 300 km lang.


Le noeud des Żuławy est un itinéraire de plaisance extraordinaire reliant entre elles les voies de navigation de la Vistule et de son bras mort, la Szkarpawa, la Królewiecka, le Nogat, la Śmiała, la Święta-Tuga, la Motława, le canal Jagellon, l’Elbląg, la Pasłęka et les eaux de la lagune de la Vistule. Le noeud proprement dit représente – en fonction de l’itinéraire choisi – un parcours de 150 à 175 kilomètres, mais toutes les voies navigables de la région comptent un peu plus de 300 kilomètres.


Pętla Żuławska to niezwykle atrakcyjna droga wodna łącząca ze sobą szlaki wodne Wisły, Martwej Wisły, Szkarpawy, Wisły Królewieckiej, Noga- tu, Wisły Śmiałej, Świętej – Tugi, Motławy, Kanału Jagiellońskiego, rzeki Elbląg i Pasłęki, a także wody Zalewu Wiślanego. Sama pętla to w zależności od wybranej trasy ok. 150-175 km, natomiast wszystkie drogi wodne regionu liczą nieco ponad 300 km.

TOMASZ MAJOR
WWW.TOMASZMAJOR.COM

This guide contains an outline and detailed mileage, as well as useful tips for cruising.
Der Reiseführer enthält detaillierte Angaben und Abbildungen sowie praktische Tipps.
Le guide comprend une carte et un kilométrage détaillé, ainsi que des considérations pratiques sur la navigation.
Przewodnik zawiera schemat i szczegółowy kilometraż, a także praktyczne wskazówki.

52 strony, format: 12,5 cm x 20,5cm

 

Cena publikacji: 89zł + koszty przesyłki

Zamówienie The Żuławy Loop and the Elblaski Channel

Dane do wysyłki i faktury
Zamówienie
Przesyłka
PLN
PLN
Dane do przelewu zostaną przesłane automatycznie wraz z potwierdzeniem zamówienia na podany poniżej email.
Dodatkowe informacje
Regulmin
Zgoda
Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z realizacją zgłoszenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem /am poinformowany /a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest EUROPA CROSS BORDER SERVICES LTD. SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą 00-685 Warszawa, ulica Poznańska 21 lok 48.