Biebrza

Zobacz ogólne uwagi n/t drogi wodnej „Kanałem Augustowskim, Biebrzą i Narwią do Wisły

Opis szlaku, locje, schematy dróg wodnych Kanału Augustowskiego, Biebrzy, Narwi, Kanału Żerańskiego:

„Polskie Drogi Wodne – Przewodnik dla wodniaków”: