Wisła Królewiecka

Wisła Królewiecka jest niezwykle malowniczym odgałęzieniem Szkarpawy. To droga wodna dostępna praktycznie dla wszystkich jachtów. Wiele lat temu był to główny szlak komunikacyjny z Gdańska do Królewca. Na szlaku miejscowość Sztutowo, w której znajduje się marina i muzeum obozu koncentracyjnego KL Stutthof. Długość odcinka od Rybiny do Zalewu Wiślanego to ok. 10 km.
Na krótkim odcinku Wisły Królewieckiej znajduje się kilka przystani i miejsc do cumowania.

Opis szlaku, locje, schemat drogi wodnej Wisły Królewieckiej:

„Polskie Drogi Wodne – Przewodnik dla wodniaków”: