Portal miłośników polskich szlaków wodnych

Kanał Augustowski

Zobacz ogólne uwagi n/t drogi wodnej „Kanałem Augustowskim, Biebrzą i Narwią do Wisły

Opis szlaku, locje, schematy dróg wodnych Kanału Augustowskiego, Biebrzy, Narwi, Kanału Żerańskiego:

„Polskie Drogi Wodne – Przewodnik dla wodniaków”:

www.waterways.pl/przewodnik

Opis szlaku (wersja skrócona, czterojęzyczna EN, D, F, PL), locje, schematy dróg wodnych Kanału Augustowskiego, Biebrzy, Narwi, Kanału Żerańskiego:

“Waterways in Poland | Wasserwege in Polen | Voies navigables de Pologne | Drogi wodne w Polsce”:

www.waterways.pl/guide

Mapa polskich dróg wodnych:

„Mapa dróg wodnych Polski”:

www.waterways.pl/map