Szkarpawa

Szkarpawa to typowa żuławska rzeka o długości ponad 23 km, sprawiająca wrażenie, że płyniemy kanałem. Na większości szlaku obwałowana, z brzegami porośniętymi szuwarami. Na rzece gniazduje wiele gatunków ptaków, na całej trasie spotykamy również Czaple Siwe. Swoje żeremia mają tu bobry, których aktywność wyraźnie widać na pniach drzew. Szkarpawa stanowi podstawową i najkrótszą drogę wodną dla jachtów płynących z Gdańska na Zalew Wiślany, a także z Gdańska do Elbląga. Rzeka rozpoczyna swój bieg od Wisły tuż przed śluzą Gdańska Głowa, łączącą Wisłę ze Szkarpawą i uchodzi do Zalewu Wiślanego w pobliżu miejscowości Osłonka.

 

Opis szlaku, locje, schemat drogi wodnej Szkarpawy:

„Polskie Drogi Wodne – Przewodnik dla wodniaków”: