Kanał Żerański

Zobacz ogólne uwagi n/t drogi wodnej „Jeziorami, kanałami, Pisą i Narwią z Mazur do Warszawy

Opis szlaku, locje, schematy dróg wodnych Pisy, Narwi, Kanału Żerańskiego:

„Polskie Drogi Wodne – Przewodnik dla wodniaków”: