Wrocławski Węzeł Wodny

Wrocławski węzeł wodny  to węzeł wodny  na terenie miasta Wrocławia. Obejmuje Odrę, jej dopływy oraz kanały wodne. Jest to największy w Polsce i jeden z największych w Europie system dróg wodnych oraz budowli hydrotechnicznych, zlokalizowany na obszarze aglomeracji miejskiej.

Opis szlaku, locje, schematy dróg wodnych Odry, Wrocławskiego Węzła Wodnego, Szczecińskiego Węzła Wodnego, Kanału Gliwickiego:

„Polskie Drogi Wodne – Przewodnik dla wodniaków”: