Portal miłośników polskich szlaków wodnych

Pętla Żuławska

Pętla Żuławska to niezwykle atrakcyjna droga wodna łącząca ze sobą szlaki wodne Wisły, Martwej Wisły, Szkarpawy, Wisły Królewieckiej, Nogatu, Wisły Śmiałej, Świętej – Tugi, Motławy, Kanału Jagiellońskiego, rzeki Elbląg i Pasłęki, a także wody Zalewu Wiślanego.
Sama pętla to w zależności od wybranej trasy ok. 150-175 km, natomiast wszystkie drogi wodne regionu liczą nieco ponad 300km.
Całą pętlę można opłynąć dowolnym wehikułem, także łodziami o większym zanurzeniu.
Pętla Żuławska jest częścią Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 biegnącej z Rotterdamu, przez  berliński węzeł śródlądowych dróg wodnych, Wartę, Noteć, Wisłę do Kaliningradu, a dalej drogą wodną Niemna (Pregołą i Dejmą do Kłajpedy).

Na Pętli Żuławskiej prywatni inwestorzy oraz samorząd terytorialny próbują rozwinąć sieć marin, portów, przystani żeglarskich i pomostów cumowniczych.

Opis szlaku, locje, schemat dróg wodnych Pętli Żuławskiej:

„Polskie Drogi Wodne – Przewodnik dla wodniaków”:

www.waterways.pl/przewodnik

Opis szlaku (wersja skrócona), locje, schemat dróg wodnych Pętli Żuławskiej:

“Waterways in Poland | Wasserwege in Polen | Voies navigables de Pologne | Drogi wodne w Polsce”:

www.waterways.pl/guide

Mapa polskich dróg wodnych:

„Mapa dróg wodnych Polski”:

www.waterways.pl/map