Portal miłośników polskich szlaków wodnych

Kanałem Elbląskim (Oberlandzkim) z Ostródy i Iławy do Elbląga

Ta wspaniała droga wodna wiedzie kanałami i jeziorami przez Żuławy i Mazury. Na miłośników obiektów hydrotechnicznych, zieleni i historii czeka na niej wiele niespodzianek i atrakcji.

Gdzie rozpocząć przygodę? – Można w Ostródzie, by przez magiczne śluzy dotrzeć do Buczyńca i po pokonaniu pięciu pochylni znaleźć się w Elblągu. Można w Iławie, by po zmaganiach z wielkim i niezwykle atrakcyjnym Jeziorakiem przepłynąć jedynym w Polsce czynnym dla żeglugi akweduktem nad jeziorem Karnickim i wylądować w Miłomłynie, by stanąć przed dylematem: Ostróda przez śluzy, czy Elbląg przez pochylnie. Każda z dróg wodnych jest niezwykle atrakcyjna i widowiskowa.

Opis szlaku, locje, schemat drogi wodnej Kanału Oberlandzkiego (Elbląskiego):

„Polskie Drogi Wodne – Przewodnik dla wodniaków”:

www.waterways.pl/przewodnik

Opis szlaku (wersja skrócona), locje, schemat drogi wodnej Kanału Oberlandzkiego (Elbląskiego):

“Waterways in Poland | Wasserwege in Polen | Voies navigables de Pologne | Drogi wodne w Polsce”:

www.waterways.pl/guide

Mapa polskich dróg wodnych:

„Mapa dróg wodnych Polski”:

www.waterways.pl/map